Storaksjon mot byggeplasser over hele landet

I juni gjennomførte skatteetaten, Arbeidstilsynet og lokale skatteoppkrevere flere aksjoner mot større byggeplasser over hele landet. Arbeidsforhold og tillatelser var blant det som ble sjekket. Nesten 100 kontrollører deltok da nesten 1.300 arbeidstakere hos 306 virksomheter fordelt på 38 byggeplasser ble sjekket. Arbeidsforhold, mulig skatte-, avgifts- og trygdesvindel og sjekk av manglende oppholds- og arbeidstillatelser … Continued

I juni gjennomførte skatteetaten, Arbeidstilsynet og lokale skatteoppkrevere flere aksjoner mot større byggeplasser over hele landet. Arbeidsforhold og tillatelser var blant det som ble sjekket.

Nesten 100 kontrollører deltok da nesten 1.300 arbeidstakere hos 306 virksomheter fordelt på 38 byggeplasser ble sjekket.

Arbeidsforhold, mulig skatte-, avgifts- og trygdesvindel og sjekk av manglende oppholds- og arbeidstillatelser var blant forholdene som ble kontrollert.

– Funnene så langt i disse kontrollene tyder på at viljen til å etterleve regelverket hos disse aktørene er god, og det kan se ut til at de store byggeplassene vi besøkte hadde gode rutiner for internkontroll på plass, sier avdelingsdirektør Erik Nilsen i skatteetaten.

459 ID-papirer ble sjekket, og kontrollørene fant ingen indikasjoner på bruk av falsk identitet.

– Vi fant også færre avvik ved registrering i merverdiavgiftsmanntallet enn ved tilsvarende aksjoner tidligere. Alt dette er gledelig å se, sier Nilsen.

Nilsen sier det ble samlet inn informasjon som det skal graves dypere i, og det tverretatlige samarbeidet vil fortsette videre.