Store forskjeller i kommunenes byggegebyrer

– Vi stusser når den dyreste kommunen tar fire ganger så mye som gjennomsnittet.

Det kan koste mellom 0 og 60.000 kroner å få en byggesøknad behandlet i norske kommuner. Forbrukerombudet reagerer på den enorme forskjellen.

– Vi stiller spørsmål ved om de tar seg for godt betalt rundt omkring i kommunene, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerombudet til NTB.

Kommunene innrapporterer årlig byggegebyrene sine til SSB, og den siste statistikken kommer fra 2016. Forbrukerombudet har i tillegg innhentet nye tall fra 2017, som viser at flere av de «dyreste» kommunene fortsetter å øke prisene.

– Vi stusser når den dyreste kommunen tar fire ganger så mye som gjennomsnittet, sier Vie.

Store sprik

Enkelte kommuner subsidierer byggesøknadskostnadene for å gjøre det lettere å etablere seg. Dermed kan sammenligningen mellom de aller billigste og dyreste kommunene gi et noe unøyaktig bilde.

Men selv når Forbrukerombudet sammenligner de 30 dyreste kommunene, er forskjellene store. I 2017 er byggesøknadsgebyret på 60.708 kroner i Nittedal kommune, som havnet på topp i 2016, mens det i Ringerike (nr. 30) koster 22.000 kroner.

– Det handler jo rett og slett om at kommunene ikke skal ta mer enn det faktisk koster, sier Vie.

Mangler begrunnelse

Kommunene har kun lov til å ta gebyrer som dekker de faktisk kostnadene. Forbrukerombudet stusser over at det er store sprik både i timeprisen kommunene oppgir og i hvor mange timer kommunene bruker på saksbehandlingen.

– Vi skal også huske på at dette er en søknad, et standardoppdrag. Dette gjør at de store ulikhetene er vanskelig å forklare, sier Vie.

(©NTB)