– Store veiprosjekter øker produktiviteten

Nye Veier bruker 19,5 milliarder kroner på 3 veiprosjekter.

I et videointervju med Vekst.media fortalte sjefen for Peab Anlegg, Ivar Roland, at de norske veiprosjektene har blitt for store.

– Når det gjelder prosjektene i Norge i dag så har de blitt megastore. Det er for stort når de blir anbud på kanskje to og tre og fire milliarder kroner, sa Roland til Vekst.media.

Selv med en omsetning på 1 milliard kroner i Norge, og totalt 11,5 milliarder i Peab-konsernet, blir veiprosjektene rett og slett for store til at Roland mener det er verdt risikoen. Vekst.media tok derfor kontakt med Nye Veier for å høre litt om hvorfor de satser på så store prosjekter.

Nye veier AS er et statlig heleid selskap som sorterer under Samferdselsdepartementet. Deres jobb er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. De forteller at selskapet til nå har etablert tre vegutbyggingsavtaler til en samlet utbyggingspris på 19 milliarder kroner, altså en snittstørrelse på over 6 milliarder kroner.

Størrelsen på prosjektene gjør det raskere å gjennomføre prosjektene, og dermed mer kostnadseffektivt, ifølge Nye veier.

– Raskere fremdrift skal gi kostnadseffektive utbygginger, sier Indgrid Dahl Hovland til Vekst.media.

Målet er å sikre en helhetlig utbyggingsprosess.

– At vi skal bygge veier raskere, kommer til uttrykk i at vi bruker kortere tid på planprosess, anbudsprosesser og selve utbyggingene – når vi er kommet dit. Ved å bygge lengre og sammenhengende strekninger reduseres utgifter til opp- og nedrigging av anlegg og utstyr og i tillegg lavere administrasjonskostnader. Med lengre og mer sammenhengende strekninger kommer også større entrepriser, sier Hovland.

Da Vekst.media snakket med Roland han at store prosjekter ga mindre administrasjon hos myndighetene, men at det ble mer administrasjon for leverandørene. Hovland og Nye Veier mener imidlertid det de gjør er en nødvendig industrialisering av bransjen.

– Gjennom standardisering av løsninger, eksempelvis broer og kulverter, ønsker Nye Veier å legge grunnlag for mer industrialisering i bransjen og mindre «skreddersøm», sier Hovland.

Nye Veier håper og tror at denne tilnærmingen også øker produktiviteten i bransjen.

– Ved å ta entreprenørenes kompetanse tidlig inn i prosjektene, reduserer vi samlet tid til planlegging og bruker teknisk kompetanse direkte inn i valg av løsninger. Med dette vil entreprenøren konkurrere på egne tekniske løsninger, noe som igjen bør stimulere til økt produktivitetsutvikling i bransjen. Dette gjør at vi øker innovasjonen i bransjen både på prosess og vegen som sluttprodukt. Med det får vi smartere løsninger som skal være med å videreutvikle veibyggingen i Norge, sier Hovland til Vekst.media.

Se også intervju med Ivar Roland i Peab Anlegg: – Veiprosjektene blir for store