– Størst nedgang i ledigheten innen bygge- og anleggsyrker

Men ledigheten har gått litt opp for hjelpearbeidere og mellomledere.

I løpet av november ble det 1.100 flere helt arbeidsledige her i landet, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

Ved utgangen av november var det registrert 78.200 helt arbeidsledige hos Nav. Dette er en nedgang på 1.000 sammenlignet med november i fjor. Arbeidsledigheten er på 2,8 prosent, ned fra 2,9 prosent i november i fjor.

Til sammen var 98.500 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak Det er 2.700 flere enn for ett år siden og tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,5 prosent i fjor.

– Etter flere måneder med nedgang i ledigheten har vi sett en økning de siste to månedene. Mye av dette skyldes at færre arbeidssøkere deltar i tiltak og at flere dermed er helt ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til NTB.

Justert for normale sesongvariasjoner hadde Troms og Hordaland den største økningen i arbeidsledigheten i november, men Finnmark og Akershus hadde den største nedgangen.

Statistisk sentralbyrås ledighetstall er basert på AKU – Arbeidskraftundersøkelsen – og gjenspeiler hvor mange som anser seg som arbeidsledige. SSB-tallene ligger på 4,8 prosent, er også høyere enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav. Dette gjelder særlig personer som er nye på arbeidsmarkedet og som ikke har rett til arbeidsledighetstrygd.

– Det siste året har det vært størst nedgang i ledigheten innen bygge- og anleggsyrker. Ved utgangen av november var 10 200 personer registrert som helt ledige med yrkespraksis innen denne bransjen. Dette er 1 000 færre (- 9 %) enn for ett år siden. Bruttoledigheten har gått mest ned for andre bygningsarbeidere og snekkere, tømrere. Blant hjelpearbeidere og mellomledere innen bygg- og anlegg har det på den andre siden vært en liten økning i bruttoledigheten det siste året, skriver Nav.

Bygg og anlegg har også den største nedgangen i antall korttidsledige.

– Antallet korttidsledige har falt i samme periode. Ved utgangen av november var det 41 200 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i mindre enn et halvt år. Det er 4 200 færre enn for ett år siden. Nedgangen i antallet korttidsledige er størst innen bygge- og anleggsarbeid, skriver Nav.

Les også: