Stortingets presidentskap refset for byggesprekk

– Det er alvorlige mangler i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.

Stortingets presidentskap og administrasjon måtte tåle kraftig kritikk i stortingssalen for håndteringen av byggeprosjektet som koster staten minst 700 millioner mer enn planlagt.

Det er først og fremst byggherren som er ansvarlig for situasjonen, og byggherre er presidentskapet og administrasjonen, understreket leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg (Ap) da han la fram innstillingen om budsjettet for Stortinget for 2017.

– Det er alvorlige mangler i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, sa han.

Han viste til at komiteen ba om å bli holdt løpende orientert om prosjektet da den i fjor fikk vite at det ble flere hundre millioner kroner dyrere enn først planlagt. Likevel ble den orientert om ytterligere utgiftsøkning på 2017-budsjettet først få dager før regjeringen la fram budsjettet.

– Komiteen konstaterer at den ikke er blitt orientert, sa Kolberg.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å be riksrevisjonen granske hele byggesprekken.

Stortingets presidentskap har på sin side saksøkt entreprenøren Multiconsult.

Rehabiliteringen av Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26 og bygging av ny innkjørsel til stortingsgarasjen skulle koste 1,1 milliarder kroner, men det siste anslaget er at regningen ender på 1,8 milliarder kroner. (©NTB)