Disse ti selskapene ønsker bygge ny E18

– Vi er svært fornøyd med at det er stor interesse også for denne andre totalentreprisekonkurransen i regi av Nye Veier AS. Ti selskaper har søkt om å bli kvalifisert til konkurransen om å bygge E18 Rugtvedt – Dørdal. Av disse er det fire norske selskaper. Vi vil nå gjennomføre en grundig evaluering av de … Continued

– Vi er svært fornøyd med at det er stor interesse også for denne andre totalentreprisekonkurransen i regi av Nye Veier AS. Ti selskaper har søkt om å bli kvalifisert til konkurransen om å bygge E18 Rugtvedt – Dørdal. Av disse er det fire norske selskaper. Vi vil nå gjennomføre en grundig evaluering av de ti selskapene, før vi velger fire til seks selskaper som får være med i den videre konkurransen. Vi forventer å være ferdig med evalueringen innen utgangen av september, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS i en pressemelding.

10 innkomne tilbud innen fristen

  1. Veidekke Entreprenør AS sammen med AF Gruppen Norge AS
  2. Skanska Norge AS
  3. Salini Impregilo S.p.A
  4. Obrascon Huarte Lain S.A
  5. NCC Norge AS
  6. Itinera SPA
  7. Isolux Corsan Group
  8. Hochtief Infra
  9. Hæhre Entreprenør AS
  10. Acciona Infrastructuras

Om kvalifiseringsprosessen

For å bli kvalifisert må selskapene dokumentere relevant erfaring fra tilsvarende veibyggingsprosjekter, gode systemer for gjennomføring og etterlevelse av helse, miljø og sikkerhet, i tillegg til krav til samfunnsansvarskrav, solid økonomi og skatteattest. NyeVeiers innkjøpsprosess med fokus på kvalifisering av seriøse aktører skal sikre at NyeVeier kun forholder seg til profesjonelle og samfunnsansvarlige selskaper i gjennomføringen av veiutbyggingsprosjektene.

Om prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal

Strekningen Rugtvedt – Dørdal er på ca. 16 kilmeter og er planlagt som ny 4–feltsvei med 110 km fartsgrense. Strekningen forventes åpnet for trafikk innen utgangen av 2019.

– NyeVeiers samfunnsoppdrag er å bygge motorveier raskere og mer kostnadseffektivt. Fordi vi bygger lengre og sammenhengende strekninger utnyttes ressursene mer effektivt og kostnader reduseres bl.a. til opp- og nedrigging av anlegg og utstyr. Store besparelser ligger det også i økt standardisering av løsninger i prosjektene. Ved å ta entreprenørenes kompetanse tidlig inn i prosjektene slik vi gjør på E18 Rugtvedt – Dørdal, øker vi innovasjonen og effektiviteten. Å bygge en trafikksikker vei med god kvalitet raskere er det viktigste vi kan gjøre for å øke trafikksikkerheten i regionen, sier Dahl Hovland.

Om Nye Veier AS

NyeVeier har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet er eid av Samferdselsdepartementet og har hovedkontor i Kristiansand. Oppstartsporteføljen består av åtte veistrekninger med en investeringsramme på ca. 130 mrd. kroner. Nye Veier er en slank og effektiv byggherreorganisasjon som skal bygge over 500 km riksvei, hovedsakelig 4–felt motorvei, i fire utbyggingsområder; E6 Trøndelag, E6 Mjøsa, E18 Sørøstlandet og E39 Sørvestlandet.

På bildet: Morten Grongstad, CEO i AF Gruppen.