Tidenes høyeste verdi på solgte boliger!

Selvaag Bolig overleverte 486 boliger for 1,70 milliarder kroner i første halvår, skriver selskapet i en pressemelding. Selskapets styre foreslår et utbytte på 0,65 kroner per aksje for perioden. – Vi overleverte mange boliger i løpet av halvåret og marginen var som forventet fortsatt høy. Den løpende resultatutviklingen i prosjektene var også svært god. Gjennomsnittsprisen … Continued

Selvaag Bolig overleverte 486 boliger for 1,70 milliarder kroner i første halvår, skriver selskapet i en pressemelding. Selskapets styre foreslår et utbytte på 0,65 kroner per aksje for perioden.

– Vi overleverte mange boliger i løpet av halvåret og marginen var som forventet fortsatt høy. Den løpende resultatutviklingen i prosjektene var også svært god. Gjennomsnittsprisen per bolig har økt og salget var det beste i selskapets historie. Ettersom våre kostnader er faste og solgte boliger først inntektsføres ved overlevering, vil dette kunne gi svært sterke resultater på sikt, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Ved utgangen av perioden hadde selskapet 1.344 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på om lag 5 milliarder kroner. 83 prosent av disse var solgt. Selskapet hadde 54 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

– Vi har tro på god utvikling fremover. Etterspørselen er svært høy i Oslo-området der vi har hovedtyngden av prosjektene våre. Markedsutsiktene er også positive i Bergen og Trondheim, og vi ser forsiktige tegn til bedring i Stavanger-området.

Tall for 2016 Q2

  • Tidenes høyeste verdi på solgte boliger NOK 1367 millioner (693)
  • 326 boliger solgt (210), 253 boliger igangsatt (199) og 307 boliger overlevert til kjøper (232)
  • Gjennomsnittlig salgspris på NOK 4,2 millioner (3,3)
  • IFRS: Driftsinntekter på NOK 1 104 millioner (830), EBITDA justert for finanskostnader NOK 161 millioner (151), tilsvarende en margin på 14,6 prosent (18,2)
  • Resultat per aksje: NOK 0,90 (0,86)
  • NGAAP (løpende avregning): Driftsinntekter NOK 808 millioner (858). EBITDA på NOK 135 millioner (125). Det tilsvarer en margin på 16,8 prosent (14,6)
    Første halvår 2016: