Flyktningsstrømmen er god business for bygg- og anlegg

Ski kommune har i følge Doffin inngått en parallell rammeavtale med 3 leverandører for levering av permanente modulbygg. Bakgrunnen er at Follo området er forventet å ha en høy befolkningsvekst i årene fremover i tillegg til flyktningestrømmen. Det er derfor behov for forholdsvis raske, enkle og flyttbare byggtyper i en del tilfeller. Rammeavtalen er 60 … Continued

Ski kommune har i følge Doffin inngått en parallell rammeavtale med 3 leverandører for levering av permanente modulbygg. Bakgrunnen er at Follo området er forventet å ha en høy befolkningsvekst i årene fremover i tillegg til flyktningestrømmen. Det er derfor behov for forholdsvis raske, enkle og flyttbare byggtyper i en del tilfeller.

Rammeavtalen er 60 millioner kroner, og tildeles Malthus AS, Skanska Husfabrikken AS og Moelven ByggModul AS.

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av

  • Konseptbredde: Vekting 50
  • Referanser og erfaring: Vekting 30
  • Prosjektgjennomføring: Vekting 20

Bilde: Moelven ByggModul