Tommel opp for strengere boliglånskrav i Oslo

– Det er så ekstreme forskjeller i boligmarkedet at det er riktig å stramme til i Oslo.

Regjeringen strammer inn på kravene for kjøp av sekundærbolig i Oslo. – Positivt, er reaksjonene fra både megler- og forbrukerhold.

Kravet til egenkapital øker til 40 prosent i hovedstaden i den nye forskriften. I resten av landet videreføres kravet om 15 prosent egenkapital, også for sekundærboliger. Målet er å dempe prisveksten.

– Kjøpere av sekundærbolig kan drive opp prisene for andre kjøpere. Strengere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo kan derfor begrense spekulasjon og gi mindre press i budrundene for unge og familier som skal etablere seg i sin første bolig, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

– Veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld utgjør en risiko for norsk økonomi, og det er derfor behov for enkelte tiltak. Den nye forskriften setter klare krav til bankenes utlånspraksis, sier Jensen.

– Riktig

Norges Eiendomsmeglerforbund mener det er riktig av regjeringen å stramme til i Oslo, men ikke resten av landet.

– Det er så ekstreme forskjeller i boligmarkedet at det er riktig å stramme til i Oslo, men skjerme andre områder, som Stavanger, der boligprisene har gått ned det siste året, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Eiendomsmeglerforbundet til NTB.

Regjeringen innfører i tillegg et krav om at ingen får låne mer enn fem ganger brutto inntekt, mens betingelsene for avdragsfrihet strammes noe inn.

– Det kan ha en balanserende langsiktig effekt på boligmarkedet, tror Geving.

Også Forbrukerrådet støtter den nye boliglånsforskriften, men er spent på hvordan osloboere reagerer.

Beskytte primærkjøpere

– For oss er det veldig viktig at kjøp av primærbolig beskyttes på denne måten, slik at ikke potensielle primærboliger ender opp som investeringsobjekter for andre, sier fagdirektør for finans Jorge B. Jensen til NTB.

Samtidig er det riktig å differensiere, mener han.

– Selv om regler i Norge oftest er nasjonale, er det vanskelig å ikke differensiere når det er så stor forskjell mellom regionenes boligmarkeder, sier Jensen.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea er ikke sikker på om innføringen av strengere boliglånskrav i Oslo vil ha noen stor effekt.

Usikker effekt

– Min umiddelbare reaksjon er at jeg ikke tror dette har noen effekt, men vi vet ikke mye om hvem det er som kjøper sekundærboliger. Derfor er det knyttet en stor usikkerhet til dette, sier Bruce til NTB.

Den nye forskriften gjelder nye lån med pant i bolig. Den trer i kraft fra årsskiftet og vil vare fram til 30. juni 2018.

Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før. (©NTB)