Ny tiltaksplan skal utfordre topplederne i bygg- og anlegg på HMS

Bransjen sliter fortsatt med for mange dødsulykker på byggeplassene.

Bygg- og anleggsbransjen har i snitt ni dødsfall i året på sine byggeplasser, men i 2015 var det nede i seks dødsfall. Dette er en forbedring, men det er ikke godt nok. Nå vil NHO løfte frem og videreføre arbeidet med charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring.

– Bakgrunnen for etableringen av charteret var en erkjennelse av at det var for mange skader i næringen og at noe måtte gjøres. Underskriverne av charteret deler en nullvisjon for skader og strategien er enkel: ikke «flasketuten peker på», men fokusere på hva man kan gjøre selv, sier leder for styringsgruppen i charteret, Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, i en pressemelding.

Det har nå gått to og et halvt år siden arbeidet med charteret startet opp. Tiltakene det er jobbet med den siste perioden gjelder ut 2016, og tiltaksplan for de to neste årene skal utvikles og ferdigstilles før årsskiftet. Det er laget veiledere og verktøy, og det er laget en utredning om felles, grunnleggende sikkerhetsopplæring.

– Vi ser for oss en samling med toppledere fra alle deltakerne i charteret. Her ønsker vi en videre forpliktelse til charteret «versjon 2.0». Etter samlingen kan det være aktuelt å følge opp med møter og samlinger hos alle aktørene, sier Sandberg.

Charterets deltagere består av Arbeids- og sosialdepartementet, byggherrene, de prosjekterende, de utførende og fagforeningene.

– En toppledersamling er nødvendig og viktig for å skape ytterligere forpliktelse, samtidig som det viktige arbeidet skjer i den enkelte utførende virksomhet. Jeg håper vi kan forsterke dette arbeidet i etterkant av toppledersamlingen, sier Sandberg.

Selv om det er topplederne som nå skal utfordres, er NHO klar på at tiltakene skal være mer enn en skrivebordsøvelse.

– Det er i prosjektene og på byggeplassene at skader og ulykker skjer, og derfor er det helt avgjørende at vi når helt ut dit, fortsetter Sandberg.

Dagens tiltaksplan går ut 2016. Arbeidet med en ny tiltaksplan skal ferdigstilles i løpet av 2016 og skal gjelde for 2017 – 2018.

FAKTA

 • I 2015 omkom seks personer i arbeidsulykker i bygg og anlegg i Norge
 • De siste sju årene har det i gjennomsnitt omkommet ni personer per år
 • Virksomheter innen bygg og anlegg rapporterte om 12 arbeidsskader per 1 000 ansatte i 2015 (SSB). Gjennomsnittet for alle norske yrkesaktive er 8,9 skader per 1 000 ansatte
 • 98 prosent av de skadde er menn
 • En fersk rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) – hvor 176 ulykker er analysert – viser at 46 prosent er fallulykker
 • Handlinger og atferd er en medvirkende faktor i 82 prosent av ulykkene
 • Andre medvirkende faktorer er:
  • Kompetanse (32 %)
  • Operativ ledelse (54 %)
  • Lokale farer (40 %)
  • Tilgjengelighet / funksjonalitet på utstyr og materialer (56 %)
  • Prosjektstyring (32 %)
  • Risikostyring (56 %)