Tromsøs eldste maskinentreprenør ser lyst på fremtiden

Nytt dokumentasjonssystem gir en lettere hverdag for Thor og Bjørnar Workinn AS. Selskapet Thor og Bjørnar Workinn AS kan se tilbake på en lang rekke spennende prosjekter som de har utført for både private og offentlige oppdragsgivere siden oppstarten i 1958. Selskapet er lengstlevende i sin bransje i den nordnorske byen. Men til tross for … Continued

Nytt dokumentasjonssystem gir en lettere hverdag for Thor og Bjørnar Workinn AS.

Selskapet Thor og Bjørnar Workinn AS kan se tilbake på en lang rekke spennende prosjekter som de har utført for både private og offentlige oppdragsgivere siden oppstarten i 1958. Selskapet er lengstlevende i sin bransje i den nordnorske byen.

Men til tross for en imponerende fortid er det fremtiden for selskapet som ser lysest ut. Det beror på, ifølge selskapet selv, en imponerende maskinpark, dyktige ansatte og ikke minst en svært god kontroll på prosjektene.

I dag består selskapet av 30 ansatte og 30 maskiner i maskinparken.

Hvordan arbeider dere?

– Vi jobber primært etter anbudsprinsippet. Det innebærer i de fleste tilfeller oppdrag utlyst offentlig. Samtidig påtar vi oss oppdrag for private aktører. Oppdrag som vegbygging, havneutbygging, massetransport, spesialtransport, VA og tomtearbeid er noe av det vi driver med, sier prosjektleder Kristian Strøm.

Tar også oppdrag utenfor Troms

Tar dere oppdrag utenfor eget hjemfylke?

– De siste årene har vi primært holdt oss i Troms fylke, men historisk sett har bedriften aldri vært redd for å bevege seg ut fra nærområdet. Bedriften har hatt oppdrag på Svalbard i forbindelse med flyplassutvidelse, i Finnmark i forbindelse med havneutbygging, flyplassutbygging, vegbygging og vindmøllepark. Vi har også hatt oppdrag lengre sør i landet, sier han.

Blant oppdragene bare de siste tre årene har selskapet gjennomført betydelige prosjekter som; fjernvarmeutbygging på Tromsøya, Bygging av molo med bakarealer i Breivika, Bygging av molo på Sommarøy, Utfylling av molo Skattøya, Vegutbygging Grøtsund, Utbygging av VVA på Reinøya, inkludert havn, moloer, mudring og frontfyllingsarbeid og grunnarbeid ved Pingvinhotellet UNN Tromsø.

Kontroll på prosjektene

Strøm karakteriserer alle prosjektene ovenfor som betydelige og prosjekt som krever stram oppfølging og god dokumentasjon:

–Vi har knekt koden.

I arbeidet med å få full kontroll over timeregistrering, prosjektoppfølging og dokumentasjon tok selskapet i bruk datafangstapplikasjonen SmartDok i slutten av 2011.

Hvordan har det hjulpet dere?

– Det har hjulpet svært mye i forbindelse med dokumentasjon og kvalitetssikring av flere av våre prosjektet. Når man i tillegg har oppdragsgiver spesifisert i SmartDok er det mulig å oversende all dokumentasjon fortløpende etter hvert som man utfører dokumentasjonen.  Det er helt topp, sier en fornøyd prosjektleder.

– For å få god kontroll over registrering av timer, oppfølging av prosjekt og god dokumentasjon var det nesten en nødvendighet å investere i et slikt system, sier Strøm

Etter at Workinn tok i bruk SmartDok har hverdagen blitt enklere.

– Det har blitt enklere å ha daglig kontroll på det som skjer ute i felten, slår Strøm fast.

Han legger til:

– Bruken av SmartDok har ført med seg fortløpende oppfølging og mer systematisk prosjektregistrering, samtidig har det blitt lettere å kjøre lønn da attesterte timer sendes rett til regnskapskontoret med et tastetrykk, avslører Strøm til slutt.

Bilde: Erlend Workinn og Kristian Strøm med en av sine nye maskiner. Foto: Lasse Sørnes