Raymond Johansen

Uenighet mellom Ap-Raymond og partiets stortingsgruppe om E18

Vil ha full utbygging av E18 mellom Oslo og Asker.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe overkjører lokalpolitikerne i Oslo, og vil ha full utbygging av E18 mellom Oslo og Asker i tråd med regjeringens forslag i NTP.

–Å bygge ny E18 fram til Ramstadsletta i første byggetrinn er i tråd med hva Arbeiderpartiet har ment hele tiden. Nye faglige vurderinger har kommet, og de tilsier at dette er den riktige måten å gjøre det på, sier Aps stortingsrepresentant Åsmund Aukrust til Budstikka.

Han påpeker at dette har skjedd etter at råd fra fagfolk og partiets representanter fra blant annet Oslo og Akershus er hørt. Aps byrådspolitikere i Oslo mente imidlertid at staten burde respektere kompromisset fra Oslopakke 3-forhandlingene i fjor.

Oslo-byrådsleder Raymond Johansen mener likevel ikke at lokalpolitikerne ble overkjørt.

– Nei, det er å gå for langt. Men jeg er skuffet over at vi ikke er hundre prosent enig. Vi ble jo enige om en utbyggingsfremdrift i de lokale forhandlingene om Oslopakke 3, sier han til VG.

Enigheten han sikter til innebar et kompromiss om at det i første omgang kun var strekningen mellom Lysaker og Strand som skulle bygges ut. I Vegvesenets vurdering av denne løsningen konkluderte de imidlertid med at den var dyrere og ville medføre langt flere ulemper enn en helhetlig utbygging.

I vedtaket fra Aps stortingsgruppe legges det særlig vekt på Vegvesenets konklusjon.

– Etter en helhetsvurdering støtter vi forslaget om å bygge sammenhengende Lysaker-Strand-Ramstadsletta ettersom de faglige argumentene for dette er så sterke, heter det i vedtaket, som er gjengitt av VG.

(©NTB)