Utlyser bygging av miljøvennlige sykehjem i Oslo

– Tåsenhjemmet skal oppføres som et trebygg.

Omsorgsbygg Oslo KF har lyst ut prekvalifisering for Tåsenhjemmet og Ryen helsehus.

Tåsenhjemmet i bydel Nordre Aker skal reetableres på samme tomt som dagens sykehjem, med tilnærmet likt fotavtrykk. Størrelsen vil være ca 14.500 kvadratmeter.

– Tåsenhjemmet skal oppføres som et trebygg, både fordi dette er en miljøvennlig byggeteknikk, men også fordi det vil harmonere godt med trebyggelsen i nabolaget, skriver Omsorgsbygg i en pressemelding.

All betong skal være lavkarbonbetong, og det vil være fokus på gjenbruk og resirkulering fra bygget som rives. Omsorgsbygg skal med støtte fra klimagassmidlene redusere utslipp fra materialer med minst 50 prosent.

Ambisjonen er at Tåsenhjemmet skal bli et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Det skal være et energigjerrig bygg med lokal fornybar energiproduksjon i samarbeid med Sintef og leverandører av solcelleløsninger.

– Tåsenhjemmet skal i også være pilot på uttesting av elektriske maskiner på byggeplass. Dette er et skritt på veien til å skape stille byggeplasser uten lokale utslipp, med minst mulig sjenanse for naboene, skriver Omsorgsbygg.

Omsorgsbygg skal også rive Ryen helsehus i bydel Nordstrand, og bygge et nytt miljøvennlig helsehus med 142 helseplasser. Det skal bli et bygg over fire etasjer og parkeringskjeller. Målet er å øke utnyttelsen av planområdet. Tillatt bruksareal er maksi malt 16.100 kvadratmeter, med et fotavtrykk på 4.350 kvadratmeter.