Utvalg vil gi Norges Bank mulighet til å fastsette krav til bankenes boliglån

– Vi foreslår at Norges Bank får oppgaven med å fastsette kravet til motsyklisk kapitalbuffer.

Det kan delegeres til Norges Bank å fastsette regler for krav til nye boliglån, mener sentralbanklovutvalget.

Utvalget, som ledes av Svein Gjedrem, leverte sin innstilling til finansminister Siv Jensen fredag.

Utvalget foreslår en ny sentralbanklov som fastsetter et klart formål for Norges Bank. Utvalget åpner også for at regjeringen kan gi Norges Bank myndighet til å beslutte virkemidler i arbeidet med finansiell stabilitet.

– Vi foreslår at Norges Bank får oppgaven med å fastsette kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene, og at det kan delegeres til banken å gi regler for krav til nye utlån med pant i bolig, sier Svein Gjedrem.

Disse oppgavene ligger i dag hos Finansdepartementet.

(©NTB)