– Vår ambisjon er å ha en heldigitalisert næring i 2025

Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening er digitaliseringsoptimist.

Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) benyttet sitt foredrag på Byggedagene til å fortelle om hvor viktig digitaliseringen er for byggenæringen.

– Vår ambisjon er å ha en heldigitalisert næring i 2025, sier Sandnes.

Han påpekte samtidig at dette krever et omfattende samarbeid på tvers av bransjen.

– Det skal 25 fag til bare for å sette opp et bygg. Byggenæringen er stor, men vi består av mange små selskaper. Vi er en stor næring, og vi må få hele laget med oss. Vi må digitalisere sammen – ikke hver for oss. Vi blir ikke gode alene, sier Sandnes.

For å lykkes med det, må bransjen bli bedre på standardisering, og Sandnes trakk frem viktigheten av å støtte Standard Norge i arbeidet de gjør på denne fronten.

– Det handler om standardisering. Skal vi ta ut potensialet så må vi standardisere mer. Standard Norge trenger vår støtte, sier Sandnes.

Sandnes var også opptatt av at bransjen måtte fortelle hvor stor og viktig de er for Norge.

– Vi er næringen som bygger landet. Vi produserer for 280 millioner hver eneste time, sier Sandnes.

– Byggenæringen er ingen døgnflue. Når byggenæringen har satt opp et bygg skal det stå der i 100 år. Vi er næringen med et evighetsperspektiv, men vi kan bli akterutseilt, sier Sandnes.

Samtidig er dette en bransje som til tider kan fremstå som litt gammeldags, og det er ikke alle som er like ivrige på å ta i bruk de nye mulighetene som digitaliseringen åpner for.

– Jeg møter ikke så mange av de lenger, men det er fortsatt noen som håper at digitaliseringen er noe som går over. Eller de håper at de går av med pensjon før det skjer, sier Sandnes.

Sandnes gjorde også et poeng av at digitalisering ikke bare er en mulighet for nye løsninger, men at det også gjør det mulig å få bukt med useriøsiteten og arbeidslivskriminaliteten som plager deler av bransjen.

– Digitalisering er i seg selv også et verktøy for seriøsitet. Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er åpenhet og transparens, sier Sandnes.