– Vår visjon er å utvikle Bjørvika til å bli Norges mest attraktive nærings- og boligområde

AF Gruppen og Oslo S Utvikling går inn i ekslklusive avtaler om utbygging

AF Gruppen (AFG) og Oslo S Utvikling AS (OSU) har sammen besluttet å gå inn i eksklusive kontraktsforhandlinger med mål om at AF Gruppen skal bli OSUs entreprenørpartner for utbyggingen av Bispevika – et område bestående av ca. 1 300 boliger og publikumsrettede lokaler i alle førsteetasjer. Det skriver partene i en pressemelding.

Prosessen innebærer at AF Gruppen og OSU skal fremforhandle en partnerskapskontrakt med ambisjon om en kostnadseffektiv utbygging av ett av Oslos flotteste boligområder.

En nærmere redegjørelse for kontraktens omfang vil bli offentliggjort når vilkårene for en partnerskapskontrakt er fremforhandlet.

– OSU sine ambisjoner for Bispevika passet veldig godt til våre mål og vi ser frem til å inngå et langsiktig partnerskap med OSU. Vi tror at et tett og nært samarbeid mellom byggherre og entreprenør vil skape merverdier både for partnerskapet og boligkjøperne, sier konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad.

– OSUs visjon er å utvikle Bjørvika til å bli Norges mest attraktive nærings- og boligområde. Vi håper et samarbeid med AF Gruppen skal bidra vesentlig til dette og er villige til å tenke nytt og utradisjonelt for å få det til, sier administrerende direktør i Oslo S Utvikling, Rolf Thorsen.