Veidekke innfører antikollisjonssystem på tårnkraner

– Dette er et viktig bidrag i vårt kontinuerlige arbeid med å øke sikkerheten på våre byggeplasser.

Veidekke Entreprenør innfører antikollisjonssystem for tårnkraner på bygg- og anleggsprosjekter i Norge der flere kraner har overlappende lastesoner.

– Dette er et viktig bidrag i vårt kontinuerlige arbeid med å øke sikkerheten på våre byggeplasser, sier HMS- og miljøsjef Steinar Stake, i en pressemelding.

Store bygningsplasser blir fort kompliserte, og med flere kraner i sving kan det fort skapes farlige situasjoner.

– På de største prosjektene våre kan det være opptil 3-4 høye tårnkraner i sving på samme tid. Vi har dessverre opplevd at kraner har kommet inn i nabokranens vaier og dermed har lasten kommet ut av kontroll. Disse hendelsene har heldigvis kun endt med materielle skader, men potensialet for alvorlige personskader har helt klart vært til stede, fortsetter Steinar Stake.

Veidekke har prøvd ut antikollisjonssystem på flere prosjekter. En monitor gir kranføreren bedre oversikt, og systemet varsler og stanser kranen om nødvendig.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger på at dette er en effektiv ekstra barriere som bidrar til økt sikkerhet. Derfor innfører vi dette som standard på alle våre prosjekter der to eller flere kraner har overlappende lastesone, avslutter Steinar Stake.

Kravet gjelder for nye prosjekter med umiddelbar virkning, og tilsvarende for alle pågående prosjekter som varer lenger enn til 1. august.

Se video fra toppen av kranene her: