Veidekke ligger an til å få en kontrakt verdt 2,3 mrd.

Dersom det ikke kommer inn innsigelser er det planlagt kontraktssignering tirsdag 3. oktober.

Styret i Nye Veier AS har innstilt at Veidekke Entreprenør AS skal få oppdraget med å bygge ny E6 mellom Arnkværn og Moelv i Hedmark. Kontrakten er verdt 2,3 milliarder kroner ekskl. mva, skriver Veidekke i en pressemelding.

Det ble kjent i juli at Veidekke hadde levert det beste tilbudet i konkurransen om storoppdraget. Etter en vellykket konkretiseringsfase mellom Nye Veier og Veidekke er partene enige om å gå videre i prosessen. Med som rådgiver har Veidekke valgt Sweco.

Nå er det en klagefrist frem til fredag 29. september. Dersom det ikke kommer inn innsigelser er det planlagt kontraktssignering tirsdag 3. oktober.

Mer informasjon om prosjektet: http://www.nyeveier.no/veiprosjektene/e6-kolomoen-moelv/