Veidekke skrev avtale om arbeidsforhold

Veidekke har skrevet under en global rammeavtale for utvikling av gode arbeidsforhold. Rammeavtalen gjelder hele Veidekkes virksomhet, og er en del av selskapets arbeid for å bidra til en seriøs bygg- og anleggsbransje, skriver selskapet i en pressemelding. Avtalen, som ble inngått mellom Veidekke ASA og Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og den internasjonale tre- og bygningsarbeiderføderasjonen … Continued

Veidekke har skrevet under en global rammeavtale for utvikling av gode arbeidsforhold. Rammeavtalen gjelder hele Veidekkes virksomhet, og er en del av selskapets arbeid for å bidra til en seriøs bygg- og anleggsbransje, skriver selskapet i en pressemelding.

Avtalen, som ble inngått mellom Veidekke ASA og Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og den internasjonale tre- og bygningsarbeiderføderasjonen (BWI), innebærer en forpliktelse til å anerkjenne og respektere menneskerettigheter og faglige rettigheter. Dette er på linje med hva som er definert i FNs menneskerettskonvensjon og ILOs deklarasjon om grunnleggende prinsipper.

  • Klikk her for å lese avtalen.

Partene ønsker også å fremme disse rettighetene overfor Veidekkes leverandørkjede og kunder. Videre forplikter avtalen partene til sammen å bidra til å oppnå forbedringer innen områdene arbeidsmiljø, helse- og sikkerhetsstandarder på arbeidsplassene og miljøinnsats gjennom et aktivt og konstruktivt samarbeid.

På bildet (f.v.): Konsernsjef Arne Giske i Veidekke undertegner avtalen sammen med generalsekretær Ambet Youson fra BWI, forbundsleder Erna Hagensen fra Norsk Arbeidsmandsforbund, Jørn Eggum fra Fellesforbundet.