– Vi er nå på rekordhøye ordrebeholdningsnivåer, sier konsernsjefen i Veidekke

Veidekkes omsetningen i årets første kvartal endte på 6,5 milliarder kroner, opp 12 prosent fra samme kvartal i fjor. Resultat før skatt for året økte til 60 millioner. – Jeg synes vi har hatt en veldig god start på året, forteller Arne Giske, konsernsjef i Veidekke til Vekst. media. Vi har hatt en resultatmessig fremgang. … Continued

Veidekkes omsetningen i årets første kvartal endte på 6,5 milliarder kroner, opp 12 prosent fra samme kvartal i fjor. Resultat før skatt for året økte til 60 millioner.

– Jeg synes vi har hatt en veldig god start på året, forteller Arne Giske, konsernsjef i Veidekke til Vekst. media. Vi har hatt en resultatmessig fremgang. På samme tid i fjor hadde vi et resultat på minus 15 millioner kroner. Nå har vi pluss 60 millioner kroner. Vi har løftet oss vesentlig. 

Giske forteller at det først og fremst er eiendomsvirksomheten som står for veksten, men det er også fremgang på entreprenørvirksomheten.

– Vi har også hatt en rekordhøy ordreinngang på ni millioner i dette kvartalet, i forhold til produsert seks millioner. Vi er nå på rekordhøye ordrebeholdningsnivåer. Det gir gode utsikter for virksomheten.

– På boligmarkedet ser det nå ut til at det er kjøpers marked. Hvordan ser Veidekke på dette?

– Det er tydelig at boligmarkedet er i ferd med å snu. Så langt opplever vi at salget går treger og at prisveksten har avtatt. Hvordan dette vil utvikle seg vet vi ikke, men det vi vet er at dette går i sykluser. 

– Dere bygger mange boliger. Kan dere komme i en situasjon der dere står med mange usolgte?

– Nei, jeg tror ikke det. Vår portefølje i dag i produksjon er på 2300 enheter, og der er 90 % solgt. Vi har alltid en hovedregel at vi skal forhåndselge 50 % før vi vedtar byggestart. 

– Dere skal iverksette strukturelle tiltak innenfor deler av entreprenørvirksomheten. Hva skyldes dette?

– Noen steder har vi for svak lønnsomhet. Anleggsområdet i Norge har vi pekt på, og der har vi satt inn en ny leder og reorganisert virksomheten. Vi har gjort virksomheten mer prosjektrettet, slik at vi kan oppnå bedre resultater på de store og mellomstore prosjektene. Der er det slik at vi får nå tyngre og mer erfarne mennesker ut på prosjektene. Det skal nå være samme prosjektleder som følger prosjektet fra vugge til grav, for å si det på den måten.

– Dere har tradisjon på å vokse gjennom oppkjøp. Vil dere fortsette med det gjennom året?

– Det kommer vi helt sikkert til å gjøre. Vi har kjøpt mer enn 100 selskap de siste 30 årene. Vi kjøper selskap som kan utfylle vå kapasitet og vår kompetanse og gi oss markedstilgang. Når vi vokser så er det hovedsak organisk, men oppkjøp er en viktig del av dette. Når vi skal kjøpe opp så må vi passe på at vi har en god mottakelseskomité, for det er krevende å integrere nye selskaper. 

– H-verdiene har gått opp fra 3,9 til 4,2 dersom en sammenlikner med fjorårets kvartal.

– Den type variasjoner ligger innenfor normale variasjoner. H-verdien er antall fraværsskader per million arbeide timer. En eller to skader vil føre til at den går opp eller ned. Når vi har 12-15.000 årsverk som jobber på prosjektene våre hver dag så er det dessverre ikke til å unngå at vi får enkelte skader. Men det jobber vi hardt med å unngå.

– Den 20. april mistet en ansatt i Veidekke livet under arbeid på et prosjekt i Karmøy. Hva gjør dere for å unngå at denne type ting skjer igjen?

– Vi gjør veldig mye. Vi har et veldig stort og helhetlig arbeid innenforHMS, med spesielt fokus på sikkerhet. Men vi må erkjenne at det å jobbe i bygg- og anleggsbransjen er farlig. Vi jobber med store løft, vi jobber i høyden, vi jobber med store maskiner, vi jobber med sprengstoff og elektrisitet. Vi kan ikke passe på hvert enkelt menneske, så vi må sørge for å ha god opplæring. Vi må også ha gode systemer, god ledelse og god risikovurdering i forkant. Det er et bred spekter av tiltak som vi hele tiden setter i gang. Vi har svært mange mennesker involvert i dette arbeidet, inklusive ledelsen.