– Vi har ord på oss for å være hyggelig å ha med å gjøre

Veidekke vokser kraftig, er gjeldfrie, og tror på mange gode år fremover.

Torsdag i forrige  uke presenterte Veidekke resultatene for fjorårets siste kvartal, samt året som helhet. I den forbindelse fikk Vekst.media og et par andre medier delta på en presselunsj med Veidekke-sjefen Arne Giske , kommunikasjonssjef Helge Dieset og strategidirektør Audun Blegen i Veidekke Eiendom. Der vi fikk en gjennomgang av tallene, og en prat om hva Veidekke ser for seg videre fremover.

Godt resultat og gjeldfrie

– Dette er det beste resultatet vi har hatt noengang. For første gang en omsetning på over 30 milliarder, og et resultat som nærmer seg 1,5 milliarder. Det er en milepæl for vår del, sa Giske.

Giske trakk også frem at Veidekke nå for alle praktiske formål er gjeldfrie. Selskapet har riktignok en bokført gjeld på 400.000 kroner, men når man omsetter for 30,1 milliarder kroner, er dette omtrent så nær null som det er mulig å komme.

– Vi har en nettogjeld på 400.000 kroner, og det vil si at vi bruker ordet gjeldfri internt. Med det har vi betydelig kraft til å utnytte mulighetene som kommer, sier Giske.

På spørsmål fra Vekst.media om det går på oppkjøp eller investeringer i tomter, forteller Veidekke at det går litt på begge deler avhengig av hva slags muligheter som byr seg.

– Det blir investeringer dersom mulighetene kommer, og det gjør de, sier Giske.

Vennligsinnede oppkjøp

– Vi kjøper gjerne 5-6-7 selskaper i året, sier Giske.

Kjøpene er som regel strategiske der Veidekke ser at de  kan tilordne seg kompetanse, kapasitet og markedsposisjoner. De blir ofte blir kontaktet av selskaper som ønsker å bli kjøpt opp.

– Daglig ringer det selskaper for å spørre om overtagelse, ofte generasjonsskifter fordi vi har ord på oss for å være hyggelige å ha med å gjøre, sier Giske.

Han påpeker at Veidekke utelukkende gjennomfører vennligsinnede oppkjøp.

– Vi er opptatt av at menneskene ikke slutter, sier Giske.

Samtidig er han klar på at det å integrere et nytt selskap innebærer en høy risiko.

Ettersom det er gode tider i bransjen kan det kanskje være høye forventninger til hva en bedrift er verdt i dagens marked. Veidekke er imidlertid ikke bekymret for at de handler for dyrt.

– Det er mange som nå har urealistiske forventninger, men vi vet hva ting er verdt på sikt, sier Giske.

Bransjen er ganske traust, og er i stor grad ganske forutsigbar. Det reflekteres også i den typiske prissettingen.

– Prisen ligger vel 20-30 prosent av omsetningen, og noen har høyere pris pga proven track record, sier Giske.

I mange tilfeller kjøper Veidekke selskapene i deler, og så får selskapet en «earn out» på resten av kjøpesummen.

De høye og raskt voksende boligprisene har gjort det vanskeligere å kjøpe eiendomsrelaterte selskaper til en god pris, men det er langt fra umulig.

– På eiendom er prisene høye nå, men det er fortsatt mulig å gjøre god butikk i eiendomsmarkedet. Vi lykkes i å komme til bordet, forteller Blegen.

Veidekke tror da også på fortsatt gode tider i eiendomsmarkedet i år og i flere år fremover.

– Vi planlegger salgsstart for flere boliger i 2017 enn i fjor. Vi har solide tomteposisjoner sentralt i de store vekstområdene, og vi tror at resultatene blir bra også fremover, sier Giske.

Vanskelige drift- og vedlikeholdskontrakter

Giske er stort sett fornøyd med hvordan det går på de fleste store forretningsområdene, men er ikke fornøyd medden delen av konsernet som tar seg av drift og vedlikehold av veinettet. Her mener han at det er mye å hente, samtidig som det er en del av bransjen som er krevende. Han trekker frem avtaler om snømåking som et eksempel, og spør retorisk:

– Hvis du skulle måke naboens oppkjørsel, hvilken kontrakt ville dere gått inn på?

Ved kontraktsinngåelse er det vanskelig å vite hvor ofte og hvor mye det må jobbes med å måke da det vil avhenge av et vær som er notorisk vanskelig å forutsi.

Dagens avtaler som Veidekke jobber etter bærer også preg av å ikke være standardiserte, noe som kan gi store utslag fra kontrakt til kontrakt. Det blir fort til at deler av kontrakten spesifiserer hva slags beredskap som skal være tilgjengelig, og så går andre deler på hva som skal betales når det settes i gang. Avtalenes lengde har også variert mye, men de fleste nye avtaler ligger nå på omtrent fem år.

– Det er fortsatt et veldig ungt marked, men strategisk sett er det interessant sted å være på sikt fordi kundene ønsker at vi skal ta større ansvar for veiene etter at de er bygd, sier Giske.

Han trekker frem at det er få av Veidekkes konkurrenter som er i denne konkurransen. I praksis mener han det bare er NCC.

Lite arbeidskriminalitet

Bygg- og anleggsbransjen er en bransje som til tider plages med arbeidslivskriminalitet i form av svart arbeid, sosial dumping og manglende HMS. Veidekke mener at arbeidskriminalitet nok forekommer mer på rehabiliteringssiden enn på byggsiden. Giske påpeker også at dette er noe som har blitt bedre.

– Det skal lønne seg å være seriøs. Det har det ikke gjort hittil, men nå begynner den pendelen å svinge, sier Giske fornøyd.

Han forteller at de norske politikerne og de store kundene er opptatt av det, og at det gjør det mye lettere og bedre for både Veidekke og bransjen.

– Vi prekvalifiserer alle våre underleverandører. Vi sjekker løpende at folk er den de er, at de betaler skatt og at de får riktig lønn, sier Giske.

Et gigantisk marked

Bygg- og anleggsbransjen er stor med mange aktører og høy total omsetning.

– Markedet vårt totalt sett skal investere 900 milliarder hvert år. Når vi omsetter for 30 milliarder, er vi en relativt liten aktører. Cirka halvparten av markedet er tilgjengelig for oss, sier Giske.

Han påpeker at oppdragene blir stadig større, med flere kontrakter i milliardstørrelse. Det tiltrekker seg også større internasjonale aktører.

– Det er mye større og bredere konkurranse på de store kontraktene i Sverige. Vi telte 30 nye aktører som ikke er i Norge, sier Giske.

De store prosjektene gir også stordriftsfordeler, og det nyter Veidekke godt av.

– Det er de store byggeprosjektene der vi kan rullere mannskapene fra trinn til trinn som gir de gode resultatene, sier Giske.

Det er ikke bare på de store prosjektene at konkurransen hardner til. Det gode boligmarkedet gjør at flere mindre aktører kommer på banen for å drive med eiendomsutvikling.

– På eiendomsutvikling ser vi nå at nærmest gud og hvermann driver med eiendomsutvikling og bolig. Det er med på å presse prisene oppover, og de har ofte sterkere batterier på kalkulatorene enn vi har, sier Giske.

– Når det bikker under 100 enheter i attraktive sentrale prosjekter kan det dukke opp syndikater vi aldri har hørt om og som forsvinner like fort som de kommer, sier Giske.

Tror på 40 milliarder i 2020

– Vi har et ønske om å bli større og bedre. Vi omsetter for 30 milliarder nå, og kanskje vi i 2020 klarer 40 milliarder, sier Giske,

Han legger imidlertid til at det fort kan ta noen år ekstra å nå det målet, men det bekymrer ham ikke.

– Vi har aldri hatt negativt resultat, sier Giske.