– Vi har passert 10 milliarder i omsetning

Moelven forteller at de har hatt sitt beste år siden 2007.

Moelven forteller at de har hatt sitt beste år siden 2007, og at de i 2016 passerte 10 milliarder i omsetning for første gang.

– Vi har passert 10 milliarder i omsetning og akkumulert har driftsresultat økt med 23,5 prosent. I hovedsak skyldes dette fortsatt tilfredsstillende etterspørsel etter produkter fra konsernets tremekaniske virksomhet og et godt og sunt aktivitetsnivå i prosjektdivisjonen Byggsystemer, sier konsernsjef Morten Kristiansen i en pressemelding.

Driftsinntektene økte med 6,8 prosent og endte på 10,35 milliarder kroner.

Kristiansen sier at årsaken til det gode driftsresultatet er omstruktureringer og effektiviseringstiltak i flere bedrifter i konsernet.

– Forbedrings- og effektiviseringsarbeidet videreføres og det er spennende prosjekter på gang i hele konsernet. De to største sagbrukene vi har i Sverige – Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB – gjennomgår en stor organisasjonsmessig endring.  Samtidig planlegges det investeringer på omlag SEK 160 millioner i maskiner og utrustning. Tiltakene skal være gjennomført sommeren 2019. Målet er at disse enhetene skal bli av våre mest effektive og lønnsomme, sier Kristiansen.