Forsvarsbygget i Visund innfrir nullenergikravet

– De ekstremt strenge kravene til energiforbruk på 16 kWh pr. kvadratmeter årlig er oppfylt allerede etter første driftsår.

I desember 2016 fullførte Forsvarsbygg byggingen av Forsvarets logistikkorganisasjons nye administrasjonsbygg, Visund, på Haakonsvern. Visund er på om lag 2200 kvadratmeter og rommer ca. 100 ansatte.

Prosjektet er et nullenergibygg og er en del av ZEB-programmet (The Research Centre on Zero Emission Buildings) som ledes av SINTEF og NTNU. Prosjektet er en del av regjerningens målsetting om nesten nullnivå på offentlige nybygg fra 2020.

– De ekstremt strenge kravene til energiforbruk på 16 kWh pr. kvadratmeter årlig er oppfylt allerede etter første driftsår. Det lover godt for fremtiden, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Arild Lunde, i en pressemelding.

– Dette er et pilotprosjekt, noe som gjør at anskaffelseskostnaden var litt høyere enn ved et bygg med standard TEK10 energikrav. Visund-prosjektet har vist at nullenergibygg er fullt mulig å realisere uten dyre og kompliserte løsninger. Prosjektet har god overføringsverdi for fremtidige byggeprosjekter, sier Lunde.

Link arkitektur er arkitekt, mens Veidekke har vært totalentreprenør for prosjektet.